Kompleksowe
nadzory inwestorskie

obejrzyj nasze realizacje

Inwestycje

Inwestycje w toku:

 1. Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie.
 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu.
 3. Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi projektu pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
 4. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie - etap III wraz z budową stacji uzdatniania wody.
 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Cekcynek gmina Cekcyn.

Inwestycje zrealizowane:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki.
 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką - Gmina Sępólno Krajeńskie.
 3. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu: Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia".
 4. Zastępstwo inwestycyjne w ramach realizacji programu uciepłownienia miasta Mogilna obejmującego budowę kotłowni osiedlowej przy ul. Polnej w Mogilnie oraz przebudowę 7 kotłowni lokalnych na węzły cieplne grupowe, modernizację 8 węzłów cieplnych i budowę sieci cieplnych z rur preizolowanych o łącznej długości ca 4 km.
 5. Zastępstwo inwestycyjne w ramach przebudowy kotłowni węglowej przy ul. Dworcowej 3A w Mogilnie na gazowo-olejową.
 6. Nadzór inwestorski nad budową budynków mieszkalnych przy ulicach: Kossaka, Grunwaldzkiej-Kanałowej oraz Filareckiej w Bydgoszczy.
 7. Nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w zachodniej części miasta Mogilna.
 8. Zastępstwo inwestycyjne przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Marcina Kromera 5 i 7 w Bydgoszczy wraz z niezbędnym zakresem uzbrojenia i urządzenia terenu.
 9. Zastępstwo inwestycyjne przy budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu w Tucholi przy ul. Cegielnianej.
 10. Nadzór inwestorski nad budową budynku wielorodzinnego przy ul. Glinki 90-92 w Bydgoszczy.
 11. Nadzór inwestorski nad budową budynku wielorodzinnego wraz z garażem, uzbrojeniem terenu, drogami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Cegielnianej w Tucholi.
 12. Nadzór inwestorski nad budową III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w zachodniej części Mogilna.
 13. Nadzór inwestorski nad budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrody 19 w Bydgoszczy.
 14. Nadzór inwestorski nad budową budynku Gimnazjum przy ul. Centralnej-Czystej w m. Białe Błota.
 15. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krasickiego, Cichej, Żeromskiego, Reymonta, Śniadeckich, Chrobrego i Okole w Mogilnie.
 16. Nadzór inwestorski nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 5 w Golubiu Dobrzyniu.
 17. Nadzór inwestorski nad budową krytej pływalni dla Gimnazjum w Mogilnie przy ul. Powstańców Wlkp. 33.
 18. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gen. St. Taczaka w Mogilnie.
 19. Nadzór inwestorski nad zadaniami:
  1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stolnie
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej Cepno-Stolno
  3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej Cepno-Wichorze.
 20. Nadzór inwestorski nad budową drogi gminnej Mrocza-Dąbrowice I etap.
 21. Nadzór inwestorski nad modernizacją kanalizacji sanitarnej w Piechcinie.
 22. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wiele i Białowieża.
 23. Nadzór inwestorski nad inwestycją: "Modernizacja drogi dojazdowej Ostrowo-Drzewianowo do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej".
 24. Nadzór inwestorski nad inwestycją: "Modernizacja drogi dojazdowej Drążno-Drążonek do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej".
 25. Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum z salą gimnastyczną w Brzozie.
 26. Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum z salą gimnastyczną w Czernikowie.
 27. Nadzór inwestorski: "Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku przeznaczonego na cele warsztatu terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych".
 28. Nadzór inwestorski nad budową kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego w Kcyni.
 29. Nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej w m. Szkocja.
 30. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej Obudno-Laski Wielkie-Laski Małe-Łysinin.
 31. Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśnym oraz w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie.
 32. Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota.
 33. Nadzór inwestorski nad budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy.
 34. Nadzór inwestorski nad budową sali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej w Kcyni.
 35. Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina.
 36. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części gminy - rozwój turystyki nad Jeziorem Gopło.
 37. Nadzór inwestorski nad budową Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Mroczy.
 38. Nadzór inwestorski przy budowie ulic: Ciążyńskiego, Witosa, 27 Stycznia oraz Polnej w Mroczy.
 39. Nadzór inwestorski nad budową hali widowiskowo-sportowej w Szubinie oraz nad termomodernizacją budynków wraz z przebudową systemu ciepłowniczego Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie przy ul. Wyzwolenia 21 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie przy ul. Szkolnej 2.
 40. Nadzór inwestorski nad budową dwóch hal produkcyjno-magazynowych z łącznikiem administracyjno-socjalnym, drogami dojazdowymi, placami składowymi oraz przyłączami.
 41. Nadzór inwestorski przy budowie kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach.
 42. Nadzór inwestorski przy budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Białych Błotach.
 43. Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej w 11 miejscowościach Gminy Grudziądz - etap II.
 44. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: Budowa Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim wraz z salą gimnastyczną i niezbędną infrastrukturą techniczną. Etap I: Budowa sali gimnastycznej".
 45. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko-ORLIK 2012 w Szubinie".
 46. Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie oraz termomodernizacja istniejących obiektów szkolnych.
 47. Nadzór inwestorski przy budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota w miejscowościach: Ciele, Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Zielonka i Trzciniec".
 48. Nadzór inwestorski w branży drogowej przy budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Janosika i Bora Komorowskiego w Bydgoszczy.
 49. Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" w miejscowości Mrocza, ul. Akacjowa.
 50. Nadzór inwestorski na zadaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia, etap: III, IV, IVa, VII i VIII.
 51. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Tatrzańskim w Solcu Kujawskim.
 52. Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Poprawa infrastruktury technicznej zawiązanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu oraz budowę wodociągów w Gminie Mrocza.
 53. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie.
 54. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: Budowa Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim.
 55. Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa i przebudowa Oddziału Celnego wraz z zagospodarowaniem terenu i jego uzbrojeniem dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu.
 56. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie gmina Szubin.
 57. Nadzór inwestorski na zadaniu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie.
 58. Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy - budynek B wraz z dobudową pomieszczeń agregatu prądotwórczego.
 59. Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: "Budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu przy alei Niepodległości".
 60. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo".
 61. Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem".
 62. Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza".
 63. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa Nowego Centrum Rypina".
 64. Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjncyh na terenie gminy Osielsko w roku 2012.
 65. Nadzór inwestorski przy modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo.
 66. Nadzór inwestorski nad Kontraktem II: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina".
 67. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Budowa Laboratorium Drogowego w Bydgoszczy".
 68. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Modernizacja linii sortowniczej.
 69. Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy".
 70. Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w zadaniu: "Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz termomodernizacja i remont pierwszego piętra i łazienek budynku administracyjnego".
 71. Pełnienie funkcji wielobranżowego Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn.: "Budowa uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem Płotki w Pile".
 72. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza do wymagań ochrony przeciwpożarowej" etap I.
 73. Nadzór inwestorski: "Remont pomieszczeń biurowych i korytarza na potrzeby stworzenia Informatorium w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy".
 74. Nadzór inwestorski: "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie".
 75. Nadzór inwestorski: "Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"
 76. Nadzór inwestorski: Termomodernizacja dachu i ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej i hali maszyn przy Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie oraz Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie".
 77. Nadzór inwestorski: "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii" w zakresie planowanym w 2014r. W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
 78. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy ZPZOZ".
 79. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Izbie Celnej w Toruniu oraz w Urzędzie Celnym w Toruniu".
 80. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących: „Adaptacji budynku biurowego w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28 przeznaczonego na siedzibę Urzędu Celnego w Bydgoszczy".
 81. Pełnienie usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji Projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy".
 82. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i rozbudowie obiektów oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.