Kompleksowe
nadzory inwestorskie

obejrzyj nasze realizacje

Zrealizowane

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa Laboratorium Drogowego GDDKiA w Bydgoszczy.


2. Wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym: „Budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu przy alei Niepodległości".

3. Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa Oddziału Celnego wraz z zagospodarowaniem terenu i jego uzbrojeniem dla potrzeb Urzędu Celnego i Oddziału Celnego przy ul. Batorego 61 w Toruniu".

4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu: „Utworzenie wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie".

5. Nadzór inwestorski w ramach zadania: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie".

6. Nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina".

7. Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim".

8. Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy".

9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki.

10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką.


11. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach projektu: Zakup nowoczesnej aparatury medycznej i adaptacja pomieszczeń ZOZ w Chełmnie gwarancją podwyższenia standardów leczenia".