Kompleksowe
nadzory inwestorskie

obejrzyj nasze realizacje

W trakcie realizacji

1. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy ZPZOZ".

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w Izbie Celnej w Toruniu oraz w Urzędzie Celnym w Toruniu".

3. Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących: „Adaptacji budynku biurowego w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28 przeznaczonego na siedzibę Urzędu Celnego w Bydgoszczy".

4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją: „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy".


5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i rozbudowie obiektów oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.